Tamil Nadu
.
⟱   Bank Holidays 2021  ⟱

September - 2021
--------------------------------------------
10/09/2021 (Fri) = Ganesh Chaturthi
11/09/2021 (Sat) = Second Saturday
25/09/2021 (Sat) = Fourth Saturday


October - 2021
--------------------------------------------
02/10/2021 (Sat) = Gandhi Jayanti
09/10/2021 (Sat) = Second Saturday
14/10/2021 (Thu) = Maha Navmi
15/10/2021 (Fri) = Vijaya Dashami
19/10/2021 (Tue) = Eid e Milad
23/10/2021 (Sat) = Fourth Saturday


November - 2021
--------------------------------------------
04/11/2021 (Thu) = Diwali
06/11/2021 (Sat) = Deepavali
13/11/2021 (Sat) = Second Saturday
27/11/2021 (Sat) = Fourth Saturday


December - 2021
--------------------------------------------
11/12/2021 (Sat) = Second Saturday
25/12/2021 (Sat) = Christmas Day